S01:E13 - Season 1, Episode 13
(2014)
·
1 hr 4 min
TV-14
Drama
Taeju decides to reveal his identity to Groo.

Season 1