S01:E03 - Zero Arm
(2015)
·
24 min
TV-MA
Anime
Mamori and Mirei are picked up by Meifon, who takes them to a small town run by Torino Kazumi.

Season 1