S01:E04 - Pass or Fail: Survival Test
(2005)
·
23 min
TV-PG
Anime
Naruto, Sasuke and Sakura meet with their sensei.
Season 1