S01:E36 - Rare Metal Bone
(2014)
·
22 min
TV-14
Anime
Animation
Wyvern and Dragon battle Owl and Ouroboros; Wayvern uses a trap to ambush Ouroboros.

Season 1